računalno programiranje i grafički dizajn
 Obala Stjepana Radića 38, 20000 Dubrovnik
 098288236